Dunjaluk

Director: Miloš Isailović

Choreography: Miloš Isailović
Dramaturgy: Stela Mišković i Luka Mihovilović
Composer: Darja Janošević
Costume design: Selena Orb

Dancers:
Ana Ignjatović Zagora, Tamara Pjević, Nataša Gvozdenović, Miona Petrović, Jelena Bulatović, Sara Tošić

©2018 by Selena Orb, dmorigan@gmail.com