Izlaženje

Director:  Jovana tomić

Costume design:  Selena Orb (D. Mihajlović)

Light design: Izvanredni Bob

Drama: Marko Milosavljević

Composer: Drasko Adžić

Actors:

Milica Stefanović, Irma Milović, Jelna Ilić

©2018 by Selena Orb, dmorigan@gmail.com